Խորհրդի կազմ

Անվանական կազմկ

<<Ախլաթյանի միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առեվտրային

 կազմակերպության կոլոգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի

 

1. Բադալյան Շուշան Մանկավարժական  խորհրդի անդամ
2. Խաչատրյան Աստղիկ Մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
3. Հակոբյան Մարիամ Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
4. Առաքելյան Ասյա Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
5. Հովսեփյան Հասմիկ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

/ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/

6. Օհանյան Զորիկ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
7. Աղայան Ռիտա ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
8. Մինասյան Հարություն ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ